Kurt Vandenbogaerde

4-MAIL
Ganzenstraat 113 8000 Brugge kurt@a-b.be Meer info

4-MAIL | architect kurt vandenbogaerde + medewerkers | stelt voor u een architectenteam op maat samen dat perfect beantwoordt aan al uw wensen en noden. “Wij bieden een luisterend oor, zijn gespecialiseerd in complexe programma’s en architecturale vraagstukken. Een transparante communicatie is essentieel voor uw uniek project. We streven naar architecturale meerwaarde in al haar facetten. Ons doel is steeds duurzaam, inclusief, out-of-the-box en op maat te bouwen, voor architectuur met een grote A!”, vertelt Kurt Vandenbogaerde. 4-MAIL beoogt een zinvolle, kwaliteitsvolle no-nonsense architectuur die tot stand komt dankzij een weldoordachte aanpak en een continue dialoog met de opdrachtgever. U geniet alle voordelen van de AB-formule: een kwaliteitslabel, extra service en een enorme bron van ervaring en expertise.

Uitbreiden van een ééngezinswoning | Brugge

Uitbreiden van een ééngezinswoning | Brugge

“Verbouwen is een dialoog aangaan”

Verbouwingen zijn vaak complex. Er is de spanning tussen verleden en heden. En er moeten keuzes gemaakt worden inzake materiaaltoepassing en vormgeving. In Brugge bezochten we een eenvoudig ogend maar goed doortimmerd project.

Om bij verbouwingen goed weg te komen is het van belang een grondige analyse te maken. Zo kan men zeker niet achteloos aan de historiek van de woning voorbijgaan. Ingrepen zijn vaak onomkeerbaar, de consequenties van een verkeerde beslissing vaak onherstelbaar. Hoe inspelen op de bestaande architectuur? Welke materialen passen we toe en hoe?

Het verder bouwen aan een in de tijd ingebedde woning, is en blijft een uitdaging van formaat. Lang niet alle architecten hebben er hun specialiteit van gemaakt.

Architect Kurt Vandenbogaerde heeft voeling met ons kostbaar en dierbaar patrimonium wat bijna voor de hand ligt als je in Brugge resideert.

> volledige tekst: ik ga Bouwen nr. 347 (Tekst Philip Willaert & Fotografie Luc Roymans)